Presentation

Pernillas busfrön är ett privat familjedaghem/ pedagogisk barnomsorg i Vällingby/ Nälsta.

Verksamheten startade 2006.

Vi samarbetar med andra familjedaghem och träffas flera gånger i veckan och har olika gruppaktiviteter.

Pernilla Hedman är huvudman för verksamheten som bedrivs tillsammans med en anställd. Vi bedriver verksamheten i en stor lokal "Fröstugan" som ligger mycket nära Pernillas bostad. 

Pernillas busfröns "Pedagogiska inriktning" är Traditionell förskolepedagogik som innebär att barnen får kunskap om alla ämnesområden, till exempel naturupplevelser, musik/sång och skapande i olika material och färger. Vi tar "godbitarna" från andra pedagogiska inriktningar (framförallt Reggio Emilia och I Ur och Skur).

Rytmik, sångsamling, skapande och skogsutflykter är några av våra gemensamma aktiviteter.

I närheten finns flera parklekar och vi är ute mycket, med skog och grönområden i närområdet ger det barnen härliga naturupplevelser och lockar till mycket lek och glädje.

Hos oss får ditt barn mat lagad från grunden och en mycket varierad kost. Vi köper även in enbart ekologisk frukt, mjölk etc till verksamheten.

Pernillas busfrön har en mindre barngrupp (6- 8 barn) som vistas i trygg miljö, där det finns tid att se och uppmärksamma alla barn. Aktiviteterna anpassas efter barnets behov och ålder, mycket utevistelse resulterar i färre sjukdagar, kan detta vara något för ditt barn?

 

                        Välkommen!  

Vill du ställa ditt barn i kön? Gå in på: http://www.stockholm.se/forskola. Sätt ditt barn i kön via: Min barnomsorg

OBS!! I sökfunktionen för att hitta oss och ställa barnet i kön, måste ni i nuläget söka på huvudman: Hedman, Pernilla och ej Pernillas busfrön!!

Ring/ maila vid frågor!

Pernillasbusfron@live.se