Be Pernilla maila eller läs i pärmen "Pernillas busfrön" för senaste skrivna verksamhetsberättelse.