Vill du ställa ditt barn i kön? Gå in på: http://www.stockholm.se/forskola. Sätt ditt barn i kön via: Min barnomsorg

 

VÅR VERKSAMHET

Verksamheten följer Stockholms stads riktlinjer för att bedriva pedagogisk omsorg.

MÅL

Vi arbetar efter läroplanen och arbetar med att verksamheten ska vara lärande och utvecklande för varje enskilt barn. Vi ger barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran, och lärande bildar en helhet. Samarbetet med hemmet är viktigt och en öppen kontakt med föräldrarna.

·         Barnen ska känna glädje när de är hos oss.

·         Barnen ska känna sig trygga och välkomna till oss.

·         Barnen ska lära sig respektera sig själv och andra.

·         Barnen ska utvecklas som både enskilda individer och som grupp.

·         Barnen ska utveckla en stark självkänsla och självständighet.

·         Barnens nyfikenhet ska utvecklas och lusten att leka och lära.

·         Barnen språk ska utvecklas, samt kunskapen om olika kulturer.

·         Barnens kunskap om att ta hand om naturen ska utvecklas. 

Alla barn är olika och i vår barngrupp finns möjligheten att se och bejaka varje barn. Alla barn ska få möjlighet till lek och aktiviteter anpassade efter deras behov, vår uppgift är att se till att verksamheten är ett gott komplement till hemmet. Barnen ska känna trygghet och att de är respekterade för att de ska kunna utvecklas och tro på sig själva. 

För att uppnå målen ser verksamheten ut enligt följande:

·         Vi har inte styrda aktivititer hela dagarna utan arbetar efter barnens intressen & behov. 

·         Lägger ner stor vikt att inskolning av nya barn ska bli så bra som möjligt. Första kontakten med förälder och barn är viktig för den fortsatta tiden. Att de känner en trygghet och att de är välkomna är otroligt viktigt  under inskolningen.

·         Vi stärker varje barns positiva sidor och ger mycket beröm.

·         Vi  har utvecklingssamtal och föräldramöten 1-2 ggr/ år, vid behov fler/färre. Varje vecka kan föräldrarna läsa veckobrev och blogg här på hemsidan!

·         Alla barn har en portfolio där syftet är att synliggöra barnens utveckling både för de själva men även för att de vuxna i barnens närhet kan se utvecklingen.

·         Barnen får på ett naturligt sätt vara med och lära sig om olika vardagssituationer.

·         Pratar mycket med barnen, läser sagor och namnger saker i vardagen( speciellt viktigt för de små barnens språkutveckling)

Dagliga aktiviteter: 

Samling

Vi har sångpåsar och sångkort. Barnen får berätta saker och alla kommer till tals. De får vänta på sin tur och lära sig att lyssna på varandra.

Utevistelse

Vi är ute varje dag. Ibland går vi till en närliggande parklek, en dag i veckan går vi till skogen.

Vila

De små barnen sover. De större barnen som inte sover får en lugn stund med sagoläsning. 

Måltiderna (lunch, mellanmål, 2 fruktstunder)

Måltiderna ska vara en pedagogisk måltid där barnen lär sig hur man äter, lär sig hälla upp maten och att skära maten bland annat. Viktigt att man som vuxen tänker på att vara ett gott föredöme vid måltiderna. 

Gymnastik och dans

Cirka en gång i veckan har vi sång och dans/ gymnastik. Då vi gör rörelser/övningar till  musik/ sång. Då får barnen träna sin motorik.  

Andra aktiviteter som vi inte gör varje vecka men ibland kan vara längre utflykter med både buss & tunnelbana. Även badhuset, teater, museum m,m.

Vi tycker det är viktigt med samarbetet med andra verksamheter så barnen även får vara i större grupp samt fler kompisar att leka med i just deras ålder.

Vi firar alla svenska traditioner samt om det finns ett barn med annan kulturell bakgrund lär vi oss om den.